Toleranzias plattformsteknologi beviljas patent i USA

1 November - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar idag att bolaget erhållit det amerikanska patentverkets, United States Patent and Trademark Office (”USPTO”), godkännande avseende patent med ansökningsnummer 13/638,069. Patentet skyddar Toleranzias tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar och patentbeviljandet innebär att plattformsteknologin nu har skydd i USA till och med 28 september 2032.

I och med USPTO:s godkännande av Toleranzias patentansökan är bolagets patent godkänt i USA, i åtta länder/områden i Europa, samt i Australien, Kina och Japan. Patentskyddet för plattformsteknologin medger generell tillämpbarhet inom autoimmuna sjukdomar såsom exempelvis ledgångsreumatism, multipel skleros, typ 1 diabetes och myastenia gravis.

Utöver ovanstående har Toleranzias läkemedelskandidat (TOL1) inom den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA, vilket utöver regulatoriskt stöd från myndigheter bland annat innebär marknadsexklusivitet efter marknadsintroduktion under tio år i Europa och sju år i USA.

VD Charlotte Fribert kommenterar
USA är en mycket omfattande marknad vad gäller läkemedel, varför USPTO:s godkännande är ett mycket välkommet besked. I och med godkännandet har vi nu skydd på de för Toleranzia viktigaste marknaderna, vilket givetvis är en strategiskt viktig position att vara i. Patentskyddet, tillsammans med särläkemedelsstatusen, ger oss både ett förbättrat produktskydd och utökade möjligheter till kommersialisering av såväl plattformsteknologin som myastenia gravis-projektet på centrala marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here