Toleranzia optimerar tillverkningsprocessen för TOL1

22 February - 2017

Nedan ger Toleranzia AB (”Toleranzia”) en uppdatering kring utvecklingen av tillverkningsprocessen för ett av bolagets tolerogener, TOL1, som påbörjats i bolagets egen regi och syftar till att öka potentialen för en kostnadseffektiv tillverkning i industriell skala.

Under hösten 2016 har Toleranzia, tillsammans med Leads To development SARL, analyserat och utvärderat tillverkningsprocessen för TOL1 samt kontaktat sex olika kontraktstillverkare för att identifiera en möjlig partner för optimeringsarbetet. Analysen visade att Toleranzia har all nödvändig utrustning och kompetens för att kunna driva optimeringen i egen regi. Detta ger bolaget bättre kontroll över utvecklingen och tidsåtgången samt innebär att arbetet kan genomföras mer kostnadseffektivt än om bolaget anlitat en kontraktstillverkare för hela utvecklingsarbetet. Arbetet påbörjades i januari och beräknas att vara klart under Q2 2017. Kostnadsbesparingarna medför att befintligt kapital räcker längre än vad som tidigare kommunicerats och styrelsen i bolaget gör bedömningen att nuvarande resurser är tillräckliga för att finansiera verksamheten in i Q1 2018. Därefter är Toleranzia i behov av kapitaltillförsel för att slutföra det prekliniska programmet samt genomföra den planerade kliniska fas I/IIa-studien.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Det var ett självklart val att påbörja utvecklingen av tillverkningsprocessen i egen regi och därigenom göra betydande kostnadsbesparingar, som medger att vi kan driva vår fokuserade verksamhet under längre tid med befintligt kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here