Toleranzia AB startar immuntoxikologisk studie

5 December - 2018

Toleranzia AB meddelar idag att bolaget planenligt fortsätter de toxikologiska studierna av läkemedelskandidaten TOL2.  I ett samarbete med SciCross AB, ett svenskt företag som utför toxikologiska undersökningar av biologiska läkemedel, kommer en bedömning av de immunotoxikologiska egenskaperna hos TOL2 att genomföras.

”Vi är mycket nöjda med vad vi lärt oss om TOL2´s säkerhetsfarmakologiska och toxikologiska egenskaper hittills. Nu fortsätter vi de toxikologiska studierna på vår proteinbaserade läkemedelskandidat, denna gång tillsammans med SciCross AB som har en unik teknologi för att utvärdera immuntoxikologiska egenskaper”, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

SciCross AB, som är ett svenskt företag verksamt inom dataanalys, har utvecklat en unik, modern teknologi som bygger på avancerade algoritmer samt på en stor mängd insamlade experimentella data från proteiners egenskaper i människa. Genom att tillämpa dessa på TOL2 kan man med en precision, som ofta är högre än i direkta djurförsök, bedöma om det finns en eventuell risk för att få oönskade immunologiska effekter i människa. Studien, som förväntas ge ett viktigt stöd i den fortsatta regulatoriska dokumentationen av TOL2, startar idag.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here