Toleranzia AB (publ): Sista dag för handel med BTA den 26 mars 2018

21 March - 2018

Företrädesemissionen som avslutades i februari 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Toleranzia BTA (betald tecknad aktie) är den 26 mars 2018 och stoppdagen är den 28 mars 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 3 april 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 941 771,25 kronor fördelat på 15 534 170 aktier.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget var Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För ytterligare information
Toleranzia AB
Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here