Toleranzia AB informerar om utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

1 June - 2020

Den 29 maj 2020 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier i Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”). Som förväntat nyttjades inga TO2 för teckning. Teckningskursen var 4,80 SEK/aktie vilket översteg börskursen, som per fredagens stängningskurs var 1,80 SEK/aktie.

Styrelseordförande Ola Rönn kommenterar:
– Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna är i linje med vad vi förväntade oss. Trots detta ser vi positivt på Toleranzias framtid och utveckling. Bolaget erhöll nyligen välkomna finansiella bidrag från Swelife och Vinnova, och vi känner oss trygga med Bolagets finansiella ställning som möjliggör för oss att genomföra inplanerade aktiviteter framöver. Samtidigt undersöker vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ för att skapa optimala förutsättningar att säkerställa Toleranzias långsiktiga kapitalbehov.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here