Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia

16 January - 2018

Toleranzia AB (”Toleranzia”) välkomnar idag Vidar Wendel-Hansen som ny Chief Medical Officer (”CMO”) i bolaget. Utvecklingsarbetet med Toleranzias huvudprodukt, TOL2, avancerar framgångsrikt och i bolagets fokuserade arbete för att nå klinisk fas är en CMO en central kompetens att nu knyta till ledningsgruppen. Toleranzia tackar samtidigt av professor Nils Lycke från rollen som Chief Scientific Officer (”CSO”) i och med att han helt återgår till sin akademiska forskning och det löpande samarbetet med Toleranzia inom ramen för denna.

Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som medicinsk chef i både mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat som nordisk medicinsk chef vid Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige AB. Därutöver har Wendel-Hansen också arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsverket. Wendel-Hansen arbetar som CMO på Toleranzia på konsultbasis via LINK Medical Research AS, en europeisk full-service kontraktsforsknings­organisation (CRO) som tillhandahåller projektledning och produktutvecklings­tjänster för läkemedels- och medicinteknisk industri.

VD Charlotte Fribert kommenterar
”Vi är mycket glada över att ha knutit Vidar Wendel-Hansen till oss som ny CMO. Han har omfattande erfarenhet av både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling vilket är kompetenser som vi nu behöver för att effektivt driva arbetet med att ta produkten TOL2 fram till och igenom klinisk utveckling”.  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar produkter som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Produkterna, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är riktat mot den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here