Valideringen av Toleranzias Europapatent klar

5 August - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att valideringsprocessen för bolagets beviljade Europapatent, som skyddar Toleranzias tolerogen‐plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar, nu är slutförd. Bolagets plattformsteknologi har därmed beviljats patentskydd till och med år 2031 på en omfattande del av den europeiska marknaden, inbegripande en befolkning om cirka 400 miljoner.

Toleranzia meddelade den 28 april 2016 att det Europeiska patentverket (EPO) godkänt bolagets patent nr. EP2633054, vilket skyddar Toleranzias tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar. För att ett europeiskt patent skall gälla i enskilda europeiska länder måste det, inom tre månader efter EPO:s godkännande, valideras i varje enskilt land. Som innehavare av ett godkänt EPO-patent har Toleranzia full frihet att selektera de europeiska länder som bedöms värdefulla att validera och upprätthålla patentet i.

Toleranzia kan nu meddela att bolaget, tillsammans med dess patentstrategiska ombud, HGF Ltd i Storbritannien, genomfört en selektions- och valideringsprocess. De åtta länder/områden som validerat patentet är Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz/Liechtenstein, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Det innebär att Toleranzias plattformsteknologi har ett giltigt patentskydd till och med år 2031 på en omfattande del av den europeiska marknaden. Patentet är sedan tidigare validerat och godkänt i Sverige.

Toleranzias patent är därmed godkänt i nio länder i Europa, samt i Australien, Kina och Japan. Ansökan befinner sig i nationell fas i USA, Kanada och Indien.

Patentskyddet för teknologiplattformen är generellt tillämpbart inom autoimmuna sjukdomar såsom exempelvis ledgångsreumatism, multipel skleros, typ 1 diabetes och myastenia gravis. Utöver detta har bolagets läkemedelskandidat inom den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA, vilket bland annat innebär marknadsexklusivitet efter marknadsintroduktion under tio år i Europa och sju år i USA.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Vi har valt de europeiska länder vi anser vara av betydande värde för Toleranzia och har efter valideringsprocessen erhållit ett starkt patentskydd i Europa. Att vi sedan tidigare dessutom har särläkemedelsstatus innebär att vi både har ett förbättrat produktskydd och utökade möjligheter till kommersialisering av såväl plattformsteknologin som myastenia gravis-projektet på centrala marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here