Toleranzia gästades av världsledande forskare

11 July - 2016

Den 29-30 juni 2016 gästades Toleranzia AB (”Toleranzia”) av Dr Fulvio Baggi, chef för det prekliniska neuroimmunologi-laboratoriet vid Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta i Milano, Italien, och tillika ordförande i Europeiska Myastenia Gravis Sällskapet (EuMGA), för att diskutera och uppdatera om forskningsresultat.

Dr Baggi bedriver sedan 30 år tillbaka världsledande preklinisk forskning inom det neuroimmunologiska sjukdomsområdet myastenia gravis – den autoimmuna sjukdom som Toleranzia utvecklar ett toleransinducerande läkemedel emot. Vid besöket diskuterades lovande forskningsresultat och Dr Baggi höll en uppskattad föreläsning kring myastenia gravis och sin senaste forskning på området.

"Dr  Baggis besök var mycket lyckat och vetenskapligt givande. Det var ett viktigt möte då vi nu planerar att publicera en gemensam vetenskaplig artikel som visar på effektiviteten i vår toleransbehandling i den viktiga EAMG modellen, en experimentell modell för myastenia gravis. Jag besökte Dr Baggis laboratorium i Milano tidigare i år, och ser fram emot fortsatt samarbete och givande diskussioner med honom”, säger Nils Lycke, Toleranzias CSO, som var värd för besöket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Subscribe to Toleranzia’s news here