Toleranzia anlitar kommunikationsexpert

22 October - 2018

Toleranzia AB anlitar kommunikationsexpert genom att inleda ett samarbete med Oysterberry Communication och dess ägare Eric Österberg. I och med samarbetet kommer Eric att verka som Toleranzias nyckelpartner i frågor som rör finansiell och strategisk kommunikation samt investerarrelationer.

Charlotte Fribert, Toleranzias VD, kommenterar:
”Intresset för Toleranzia ökar och vi behöver både bli mer effektiva i vår kommunikation och ta stöd för att bygga vidare på våra relationer med investerare och ägare. Eric kommer, med sin breda erfarenhet från noterade bolag, att hjälpa oss på resan. Han har lång erfarenhet som skribent för verksamhetsutveckling, liksom årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och webbmaterial, och kommer att bli en hörnsten i vårt arbete inom marknadskommunikation.”

Eric arbetade som journalist i början av 1980‐talet då han, bland annat, var näringslivsredaktör på Norrköpings Tidningar. 1987 tog han ansvar för presskontakterna vid ett industriföretag i Linköping och därifrån var steget kort till posten som kommunikationschef. Sedermera har han innehaft poster som presschef respektive kommunikations‐ och IR‐chef för ett flertal företag. 2009 valde Eric att bli sin egen och startade byrån Oysterberry Communications.

Eric Österberg kommenterar:
”Det är ett av de bästa besluten jag tagit och det är lika roligt varje gång jag kan stötta mina kunder i deras kommunikation. Toleranzia har en spännande inriktning som öppnar möjligheter för nya effektiva behandlingsmetoder. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla bolagets kommunikation, och att jobba med VD Charlotte Fribert och hennes team.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here