Toleranzia AB: Toleranzia – Mer glitter i oupptäckt stjärna – Mangold Insight Analys

6 September - 2021

Toleranzia, som utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, väntas genomgå en större ägarförändring. Genom en riktad emission till bland annat Flerie Invest får bolaget stärkt finansiering för att genomföra kommande fas 1/2b-studie i patienter med TOL2. Denna studie väntas inledas under 2022. Innan studien kan starta kvarstår att färdigställa storskalig produktion av TOL2 samt genomföra en toxikologisk studie. Mangold har valt att justera försäljningsprognoser för TOL2 projektet för att bättre återspegla dess potential. Riktkurs i aktien justeras till 3,00 kronor. 

Tillfört kapital kommer att användas till att genomföra kommande studie med TOL2 med högre tempo samt ta fram mer robusta data. Detta väntas på sikt stärka bolagets attraktionskraft gentemot en eventuell kommande samarbetspartner. Mangold ser positivt på den riktade emissionen vilken ger bolaget en starkare finansiell ställning, en förstärkt ägargrupp samt affärsutvecklingskompetens.
Intresset har ökat för bolag som utvecklar läkemedel inom sällsynta sjukdomar och myastenia gravis i synnerhet. Ett bud har lagts på svenska specialistläkemedelsbolaget Sobi. Argen-x, noterat på Euronext, har erhållit ett licensavtal från kinesiska Zai Lab värt 175 miljoner dollar. Danska NMD Pharma genomför en större fas 1/2-studie som väntas bli klar i december. Harbour Biomed har kommit med positiva resultat från en fas 2-studie i Kina samt fått Breakthrough Therapy Designation av FDA, vilket snabbar på utvecklingen. Händelser som dessa ser vi som mycket positiva även för Toleranzia.

Subscribe to Toleranzia’s news here