Presenterar på Sedermeradagen

20 May - 2016

Toleranzia AB (Toleranzia) kommer den 1 juni 2016 att medverka på Sedermeradagen i Göteborg – ett event öppet för allmänheten. Härutöver kommer bolaget att presentera på en utbildningsdag för affärsängelnätverket IDA:s medlemmar. Se nedan för information om de kommande presentationstillfällena, samt om bolagets deltagande vid World Orphan Drug Congress i USA i april 2016.

Sedermeradagen i Göteborg

Datum: 1 juni 2016

Tid: kl. 07:45-18:45 (Toleranzia presenterar kl. 08:30-09:00)

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg

För anmälan till Sedermeradagen, gå in på www.sedermeradagen.se.

Utbildningsdag affärsängelnätverket IDA 

Datum: 2 juni 2016

IDA är ett affärsängelnätverk som bedrivs inom ramen för Connect Väst och som investerar i små entreprenörsledda företag. Nätverket har funnits i cirka sju år och består av ett 30-tal kvinnor, varav flera valt att investera i Toleranzia.
Den 2 juni 2016 medverkar Toleranzias VD Charlotte Fribert och styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam i en utbildningsdag för nätverkets medlemmar, där de kommer att presentera Toleranzia och bakgrunden till att bolaget valde att noteras på AktieTorget.

World Orphan Drug Congress USA

Toleranzia deltog den 21-22 april 2016 vid World Orphan Drug Congress USA i Washington D.C., vilket är ett globalt möte som i år samlade cirka 700 deltagare från fler än 30 olika länder för att diskutera särläkemedel (Orphan Drugs). Deltagarna representerar alltifrån forskare, små och stora läkemedelsbolag och servicebolag till patientorganisationer, läkare och representanter från exempelvis Food and Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency (EMA).

"Årets fokus låg på vikten av att ha en bra kontakt med patientorganisationer under utvecklingen av en ny behandling, då detta i allt större utsträckning krävs av myndigheterna. Orphan Drugs tar en allt större marknadsandel för varje år men de intressenter, företag och myndigheter som jobbar inom detta område är fortfarande en tämligen liten, specialiserad grupp. För ett mindre företag som Toleranzia är det av stor vikt att vara med och synas och skapa kontakter inom denna grupp”, säger Martina Verolin, Toleranzias Program Director, som presenterade Toleranzia, dess teknologi och myastenia gravis-läkemedelskandidat vid Pitch & Partner-sessionen som fokuserar på partnerskap för biotechbolag med nya och lovande behandlingar under utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se. 

Subscribe to Toleranzia’s news here