Första handelsdag för Toleranzia på Nasdaq First North Growth Market

15 October - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO3 från och med idag handlas på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Aktierna handlas med oförändrat kortnamn (TOL) och ISIN kod (SE0007438577) och teckningsoptionerna handlas med kortnamn TOL TO3 och ISIN kod SE0014808408. Aktieägare i Toleranzia behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Listbytet till Nasdaq First North är ett viktigt steg i Toleranzias fortsatta utveckling. Med den nya handelsmiljön som Nasdaq First North erbjuder hoppas vi kunna öka företagets synlighet väsentligt såväl nationellt som internationellt, attrahera nya investerare och öka likviditeten i Toleranzias aktier.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är Toleranzias Certified Adviser på Nasdaq First North. E-post: ca@mangold.se.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com  

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here