Charlotte Fribert utses till VD för Toleranzia

4 April - 2016

Styrelsen i Toleranzia AB ("Toleranzia") meddelar att Charlotte Fribert, för närvarande Chief Operating Officer (COO) i bolaget, utses till VD efter nuvarande VD Björn Löwenadler, som återgår till rollen som Business Development Director. Fribert har liksom Löwenadler en gedigen erfarenhet från branschen, och de borgar båda fortsatt för bolagets goda utveckling. Fribert tillträder som VD den 11 april 2016.

Charlotte Fribert, född 1967, har en gedigen bakgrund inom medicin från Karolinska Institutet och Pierre och Marie Curie Universitetet på Sorbonne i Paris, varifrån hon också erhållit en PhD i immunologi och bioteknologi. Innan Fribert började på Toleranzia arbetade hon som Project Director inom läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Mölndal. Dessförinnan grundade, utvecklade och drev hon Epixis SA, ett vaccinutvecklingsbolag baserat i Paris, vilket hon framgångsrikt sålde till VBI Vaccines Inc. i USA.

Fribert anställdes på Toleranzia under våren 2015 med uppgift att leda bolagets strategiskt viktiga Eurostarsprojekt, vilket utgör en central resurs i utvecklingen av Toleranzias myastenia gravis-tolerogen.

Inför noteringen av Toleranzia på AktieTorget i november 2015 utnämndes Fribert till COO i bolaget och tog en aktiv roll i noteringsarbetet. Friberts kunskap och tidigare erfarenheter ger henne en mycket bra grund att leda Toleranzias utveckling vidare. Fribert tillträder som VD för Toleranzia den 11 april 2016.

– Jag är hedrad att få detta förtroende. Toleranzia har en helt unik plattformsteknologi och dess affärsmöjligheter är stora, berättar Charlotte. Vårt strategiska val att utveckla vår första läkemedelskandidat inom särläkemedelssjukdomen myastenia gravis gör oss väl positionerade att i egen regi genomföra kliniska studier inom en viktig sjukdom med ett stort medicinskt behov och samtidigt verifiera teknologin. Om vi lyckas väl med detta lägger vi också grunden för utveckling av nya läkemedel inom en rad andra autoimmuna sjukdomar med ett stort patientantal och där det fortfarande finns behov av nya, säkra och effektiva terapier. Jag ser med spänning fram emot att, i rollen som VD, tillsammans med övriga medarbetare fortsätta att utveckla bolaget så att vi når vårt övergripande mål att ta fram nya viktiga läkemedel.

Nuvarande VD Björn Löwenadler kommer även fortsättningsvis att ha en aktiv roll i företaget i rollen som Business Development Director. Styrelsen i Toleranzia tackar Löwenadler för hans utomordentligt goda insatser som VD och välkomnar hans fortsatta engagemang som borgar för god kontinuitet.

Styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam kommenterar:
– När Charlotte Fribert började på Toleranzia för ett år sedan kom hon mycket snabbt in i arbetet och visade att hon hade mycket god kapacitet att ta på sig de allt större uppgifter som hon åtagit sig sedan dess. När Björn Löwenadler aviserade att han önskade återgå till rollen som Business Development Director på halvtid var det därför helt naturligt att utnämna Charlotte till hans efterträdare. Charlotte och Björn har utgjort ett mycket starkt team i ledningen för Toleranzia och jag är glad att de fortsätter tillsammans. Jag och övriga i styrelsen ser med tillförsikt fram mot att Toleranzia under Charlottes ledning ska utvecklas vidare och nå såväl klinisk som affärsmässig framgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Elisabet Litsmark Nordenstam – styrelseordförande
Telefon: +46 705 50 86 17
E-post: elisabet.litsmark@toleranzia.com

Charlotte Fribert – tillträdande VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here