Förtydligande av pressmeddelande om riktad emission till garanter

23 September - 2020

Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag att Bolaget beslutat om att genomföra en riktad emission till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av aktier med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Bolaget. Tidigare pressmeddelande innehöll inte information om vilka garanter som valt att erhålla sin ersättning i form av aktier. Nedan följer en sammanställning av dessa.

Tecknare Antal tecknade aktier
Mangold Fondkommission AB 636,669
Formue Nord Markedsneutral A/S 466,666
Modelio Equity AB 266,666
Daniel Sandberg 233,333
Nyenburgh Holding BV 166,666
AB Kommandoran 153,333
Per Nilsson 120,000
EIME Consultants AB 120,000
Tuvedalen Limited (Cyprus) 120,000
Masoud Khayyami 120,000
Daniel Lövquist 120,000
Christian Månsson 120,000
Filippa Lindström 80,000
Tony Chouha 66,666
Ghanem Chouha 66,666
Jussi Ax 66,666
Mourad Lahdo 46,666
Kristian Kierkegaard 46,666
J.O. Möllerström Brothers Operation AB 46,666
Erik Svensson 46,666
Wictor Billström 46,666
Omid Ghannad 46,666
Haolag AB 46,666
Oscar Duvik 46,666
Erik Lindbärg 46,666
Mikael Blihagen 40,000
Tor Wikman 33,333
Peter Vallin 33,333
Thomas Holmgren 33,333
Jens Olsson 33,333
AB Lundgren, Nilsson & Moll 33,333
Ehsan Ashrafi 30,000
Great Ventures and Consulting GVC AB 30,000
Martin Sjölund 30,000
Mattias Svensson 20,000
Per-Ola Rosenqvist 20,000
Orispää Invest AB 20,000
Johan Hagegård 20,000
Camilla Sjärnäng 20,000
Patric Blomdahl 20,000
Fredrik Isberg 20,000
Christian Berger 20,000
Henrik Andreasson 20,000
Göran Ofsén 20,000
Fredrik Johansson 20,000
Totalt 3,859,990

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here