David Wahlund utsedd till ny CFO i Toleranzia AB

20 November - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets Chief Financial Officer (CFO), Johanna Hultgren, lämnar sitt uppdrag den 23 november för att övergå i annan tjänst. Till ny CFO har Toleranzia utsett David Wahlund, som tillför omfattande finansiell och ekonomisk kompetens från ledande roller inom svensk industri. Wahlund, som kommer att ingå i Bolagets ledningsgrupp, tillträder tjänsten som Toleranzias CFO den 23 november 2020.

David Wahlund har en gedigen erfarenhet från ledande positioner i ett flertal olika bolag, bla som CFO på Lagerhaus AB, Controller på Specsavers Sweden AB samt revisor på Ernst & Young AB. Wahlund, har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och en revisorsexamen från Revisors­nämnden.

Toleranzia anlitar Wahlund på deltid via GU Ventures AB (GUV), där han är anställd sedan oktober 2020 och arbetar med flera av GUVs portföljbolag. GUV är en av Toleranzias större aktieägare och grundare. Det ger synergieffekter, som Toleranzia drar nytta av på ett kostnadseffektivt sätt.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Jag är glad att få hälsa David välkommen till rollen som CFO och som medlem i bolagsledningen för Toleranzia. Hans breda erfarenhet av ekonomisk analys och finansiering tillsammans med hans operationella erfarenhet kommer att stärka vårt team såväl internt som i externa samarbeten. Toleranzia befinner sig i en period med stark utveckling och jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med David. Jag vill samtidigt tacka Johanna Hultgren för det goda arbete hon utfört under sin tid som CFO.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Subscribe to Toleranzia’s news here