BioStock artikel – Toleranzias Q4-rapport visar vägen framåt för 2021

2 March - 2021

BioStock publicerade den 1 mars 2021 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

I slutet av förra veckan publicerade Toleranzia sin bokslutskommuniké för 2020, ett år som för många präglades av pandemin. Toleranzia hade trots den utmanande situationen ett framgångsrikt år och genomförde flera nyckelaktiviteter inom huvudprojektet TOL2. Bolagets vd Charlotte Fribert har goda förhoppningar om att teamet kommer att fortsätta på den inslagna vägen och avancera sina två huvudprojekt under 2021.

Bioteknikbolaget Toleranzia utvecklar en portfölj läkemedelskandidater som riktar sig mot behandling av autoimmuna sjukdomar. Huvudprojekten är TOL2 för behandling av myastenia gravis (MG), samt TOL3 för behandling av ANCA vaskulit. Dessa sällsynta autoimmuna sjukdomar saknar idag en effektiv och specifik behandling, vilket innebär att de medicinska behoven är omfattande.

Parerat pandemin väl

Toleranzias vd Charlotte Fribert konstaterar att 2020 blev ett annorlunda men framgångsrikt år för bolaget. Man anpassade sig till det rådande läget och vidtog ett antal åtgärder för att parera pandemins effekter, något som föll väl ut. Rörelseresultatet för helåret 2020 landade på -4,9 Mkr, vilket kan jämföras med 2019 års rörelseresultat på -7,6 Mkr. Vid ingången av 2021 uppgick bolagets kassa till 43,1 Mkr.

Dessutom tog Toleranzia flera viktiga steg framåt gällande framställningen av TOL2 i industriell skala tillsammans med kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P). Samarbetet fortskred som planerat och pandemin innebar inte några större förseningar.

Högt förtroende från marknaden

En annan viktig milstolpe under året var den nyemission som i somras tecknades till nästan 400 procent och som tillförde 45 Mkr – ett kvitto på marknadens starka förtroende för bolaget. I samband med emissionen noterades även bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market för att öka synligheten för Toleranzia, sprida ägarbasen och öka likviditeten i aktien. Bolaget säkrade därmed kapitalbehovet för att växla upp produktionen till industriell skala inför den fas I/IIa-studie som planeras för TOL2.

Vd kommenterar

BioStock tog kontakt med Toleranzias vd Charlotte Fribert för att få hennes syn på kvartalsrapporten.

Charlotte, vad är det viktigaste att ta med sig från rapporten?
– Jag är väldigt glad över att de åtgärder vi vidtagit för att parera pandemin och skydda vår personal har lyckats så bra. Bland annat har vi nya rutiner för genomförande av möten som blivit så etablerade och effektiva att vi även kommer att ha dem med oss efter pandemin.

– Som väl är har även vår viktiga samarbetspartner 3P lyckats tackla situationen väl utan någon större inverkan på sin verksamhet. Vi har tillsammans gjort framsteg i tillverkningsprocessen där vi tagit fram en ny högproducerande cell-linje och en kvalitetssäkrad cellbank och även lyckats genomföra en odling av TOL2 i 10-litersskala med mycket hög produktivitet.

– Den tydligaste effekten vi sett av pandemin är att den globala kraftsamlingen inom läkemedelsindustrin lett till begränsad tillgång till eller längre leveranstid på material. Det gäller bland annat vissa plast-och glas-detaljer, filter, sprutor och kemikalier. Här försöker vi tillsammans med 3P hantera situationen så bra vi kan, men kan samtidigt inte garantera att materialbrist inte kan leda till vissa förseningar i tillverkningen.

Vad väntar för er härnäst?
– I och med att vi fortfarande är mitt i pandemin har jag stora förhoppningar på att den pågående vaccinationen genomförs framgångsrikt. Det viktigaste för Toleranzia just nu är att ta fram en komplett tillverkningsprocess i industriell skala för att kunna producera material till kommande studier med TOL2. Just nu pågår arbetet med reningsprocessen och i mars har vi planerat att inleda uppskalning av odlingen till 100-litersskala. Nästkommande viktiga milstolpe är genomförandet av en GLP-toxikologisk studie och att sedan få ett myndighetsgodkännande för att få inleda kliniska prövningar med TOL2.

– När det gäller TOL3 utvecklas projektet enligt plan och vi hoppas kunna uppnå de första resultaten som påvisar terapeutisk effekt av TOL3 via in vivo farmakologiska försök i vår djurmodell för ANCA vaskulit.

– Det är också värt att nämna att vår målsättning är att ingå partnerskap eller avtal med större aktörer för båda projekten, där partnern ska genomföra de senare kliniska utvecklingsskedena samt registrering och kommersialisering av läkemedlen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Subscribe to Toleranzia’s news here