BioStock artikel – Toleranzia erhåller 2 Mkr från Vinnova

26 March - 2020

BioStock publicerade den 26 mars 2020 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

Toleranzia erhåller forskningsbidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova på nära 2 Mkr för att utveckla läkemedelskandidaten TOL3 mot den nyligen valda autoimmuna sjukdomen ANCA vaskulit. Bidraget beviljades inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” och är ett fint kvitto på att bolaget tycks ha träffat rätt i valet av ny indikation.

Toleranzia lanserade nyligen ett andra läkemedelsprojekt som syftar till en ny behandling av orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, en svår blodkärlsinflammation som kan drabba många av kroppens livsviktiga organ. För den nya indikationen startar Toleranzia utvecklingen av TOL3, en ny läkemedelskandidat, vilken i likhet med bolagets första kandidat, TOL2 mot myastenia gravis, baseras på bolagets validerade toleransteknologi med potential inom många olika autoimmuna sjukdomar.

Riktar sig mot den underliggande sjukdomsorsaken

Bolagets toleransteknologi utnyttjar immunförsvaret för att ta fram läkemedel som skräddarsys för varje enskild autoimmun sjukdom. Benämningen tolerogen kommer av det faktum att teknologin återupprättar tolerans mot kroppsegna ämnen som immunsystemet felaktigt angriper vid autoimmun sjukdom.

Behandlingen innebär att patienten injiceras med en liten dos av det sjukdomsspecifika läkemedlet vid upprepade tillfällen och under en begränsad period. Därefter utvecklar patienterna immunologisk tolerans mot det ämne som deras eget immunsystem under sjukdomen angriper och förstör. På detta snillrika sätt och på grund av att kroppen sedan kontinuerligt tillverkar det förstörda ämnet som då ’accepteras’, återfår det sin normala kroppsfunktion och sjukdomssymptomen försvinner.

Syftet med behandlingen är att komma åt den underliggande sjukdomsorsaken och uppnå en långtidsverkande eller botande behandlingseffekt utan biverkningar. Därmed skiljer sig Toleranzias läkemedelskandidater från många andra behandlingar som enbart fokuserar på symptomlindring.

ANCA vaskulit 

För bara en månad sedan meddelade Toleranzia att man valt ytterligare en autoimmun sjukdom för vilken bolaget, med hjälp av sin toleransteknologi, kommer att utveckla en ny läkemedelskandidat – TOL3.

Kandidaten utvecklas som en behandling mot den sällsynta sjukdomen ANCA vaskulit. Vaskulit, eller blodkärlsinflammation, är ett paraplybegrepp för en grupp sjukdomar där inflammation och skada på blodkärlsväggarna föreligger. Dessa skador kan så småningom leda till celldöd i blodkärlsväggen vilket i sin tur försämrar blodförsörjningen i det drabbade området.

Vid ANCA vaskulit – Anti Neutrophile Cytoplasmic Antibody, eller antineutrofila cytoplasmiska antikroppar – bildar cirka hälften av patienterna antikroppar mot ämnet myeloperoxidase (MPO) i en viss typ av vita blodkroppar, vilket leder till en felaktig aktivering av dessa. Aktiveringen resulterar ofta i en svår inflammation av blodkärl, vilket kan skada livsviktiga organ såsom njurar och lungor allvarligt.

Genom behandling med TOL3 kommer immunsystemet hos patienterna att upphöra angripa MPO. Detta förhindrar den felaktiga aktiveringen av blodkropparna och därmed undviks den svåra inflammationen av blodkärl som patienter med ANCA vaskulit annars drabbas av.

Vinnova-bidrag om 2 Mkr

Endast en månad efter valet av den nya indikationen ANCA vaskulit, erhöll Toleranzia alltså ett bidrag från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova om cirka 2 Mkr. Som motiv för beslutet anger Vinnova bland annat att projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat och genomförbart projekt samt att bolagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens, nätverk och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

»Vi är mycket glada och stolta över att Vinnova har beslutat att tilldela Toleranzia detta bidrag, vilket tillför bolaget nödvändiga resurser för att effektivt kunna driva utvecklingen av läkemedelskandidaten TOL3 mot den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit. Förutom det viktiga finansiella bidraget, ser vi detta som en värdefull validering av Toleranzias projekt« – Charlotte Fribert, vd Toleranzia 

Finansiellt bidrag inom Vinnovas utlysning ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” kan beviljas för projekt som skall leda till produkter som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden och som har stor kommersiell potential.

Läs även: Toleranzias toleransteknologi – en effektiv plattform för autoimmuna sjukdomar 12 mars, 2020

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Subscribe to Toleranzia’s news here